Polityka Prywatności

Korzystanie z bloga szlakiemgwiazd.com oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności.

§1 Definicje

„Administrator” – Radosław Pełka, podmiot prywatny

„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

„Strona” – blog znajdujące się pod adresem www.szlakiemgwiazd.com. Pomysłodawcami oraz autorami Strony są Magdalena oraz Radosław Pełka.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej szlakiemgwiazd.com.

Administratorem strony i danych osobowych jest Radosław Pełka, zwany dalej Administratorem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: kontakt@szlakiemgwiazd.com.

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie szlakiemgwiazd.com nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności i polityce cookies, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy tez rozwój witryny. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.

Na dzień publikacji tego dokumentu witryna internetowa szlakiemgwiazd.com nie wykorzystuje plików cookies.

§3 Wyłączenie Odpowiedzialności

Autorzy strony internetowej szlakiemgwiazd.com nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowanych na jej podstawie.

Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Magdaleny oraz Radosława Pełka. Autorzy nie wyrażają zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na blogu w całości lub części bez ich wyraźnej, uprzedniej zgody.

Autorami zdjęć na blogu są Magdalena oraz Radosław Pełka, chyba że wskazano inaczej.

Data publikacji Polityki Prywatności: 11/01/2019 r.